Tag: Bathalad

  • Usa Ka Gabiing Himatayon Ang Buwan

    Usa Ka Gabiing Himatayon Ang Buwan

    Gitadlas sa iwag sa sakyanan ang nagliko- Likong dalan subay Sa baybayon sa Boljoon. Buot niining tugkaron Ang kangitngit. Giablihan nako ang bintana Aron sa ingon, sayon nga makasulod ang hangin Nga sama sa imong kamot, gaan Kaayong mihapyod sa akong aping. Gigakos ako Sa kabugnaw ug akong nahagkan ang kaparat Sa dagat. Sa unahan, […]

  • Bathalad, InnoPub Media launch free Bisaya poetry e-book

    Bathalad, InnoPub Media launch free Bisaya poetry e-book

    Literary group Bathalad Inc. and journalism start-up InnoPub Media have released an e-book anthology of Cebuano poems for smartphones, tablets and e-readers.