Bathalad

  • Usa Ka Gabiing Himatayon Ang Buwan

    Usa Ka Gabiing Himatayon Ang Buwan

    Gitadlas sa iwag sa sakyanan ang nagliko- Likong dalan subay Sa baybayon sa Boljoon. Buot niining tugkaron Ang kangitngit. Giablihan nako ang bintana Aron sa ingon, sayon nga makasulod ang hangin Nga sama sa imong kamot, gaan Kaayong mihapyod sa akong aping. Gigakos ako Sa kabugnaw ug akong nahagkan ang kaparat Sa dagat. Sa unahan, […]

  • Fuente Osmeña: Ground Zero

    Fuente Osmeña: Ground Zero

    (Sa dihang gibombahan ang Sugbo) Ug kalit lang nilanog ang usa ka balikas nga nahimong lilo taliwa sa sulog Diha dayon, ang mga sanga sa acacia namunga og tiil, ang mga pito nawad-ag simod, ang mga higante naunano Ang kahilom gisundag pagsibaw sa mga kalag nga gadungag orasyon sa mga pangutanang nayamyam na sa Mumbai,…